Mature

Mature Test Info

Test

Date: 29-10-2022

Time: 10am – 13pm

Venue: KTC 

 

Mature List South Tarawa
ID Number First Name Last Name Category
230123A Aane Tonaeka Mature
230124B Aareti Taoaba Mature
230125C Aari Aoti Mature
230126D Aata Katarake Mature
230127E Abatia Terengabo Mature
230128F Abouea Tikataake Mature
230130H Akata Autamoe Mature
230131I Akata Narokea Mature
230132J Akatita  Ruataa Mature
230133K Akineti Tiotaake Mature
230134L Akka Borauea Mature
230135M Amelia Taatu Mature
230136N Ana Tewatu Mature
230137O Anita Kamaua Mature
230138P Anna Nikataake Mature
230139Q Anne  Bureniti Mature
230140R AONIBA KATEKEIMOA Mature
230141S Aoniba  Toanikarawa Mature
230142T Aotai Ietawa Otea Mature
230143U Apelesa Kakeia Mature
230144V Araiteta Baraiti Mature
230145W Areti Taoaba Mature
230146X Arieta Karitea Mature
230147Y Arima Engameta Mature
230148Z Arina Teiwaki Mature
230149A Ariranibwai Takaria Mature
230150B Ataningaina Lafaaele Mature
230151C Ateriin Elesene Mature
230152D ATINETE TEBENEBENE Mature
230153E Avi Ooka Mature
230154F Baati  Maaka Mature
230155G Bainrebu David Ioera Mature
230156H Barai Tibwerate Mature
230157I Baraniko Biita Mature
230158J Bauro Eriati Mature
230159K BEIATARAWA TABUAE Mature
230160L Benateeta Riruia Mature
230161M Benena Erieru Mature
230162N Beta Raurenti Mature
230163O Bibiana Betero Mature
230164P Birenrenga Taraua Terimoa Mature
230165Q Boramauea Tongatapu Mature
230166R Buaara Ienraoi Mature
230167S Buara Iererimo Mature
230168T Bwameri Tumera Mature
230169U Bwatikunteata Kabuaua Mature
230170V Bwebweaiti Kabora Mature
230171W Bwebwenibaneawa Rangatoi Mature
230172X Bwebwenimarawa Tewenako Mature
230173Y Bwebwentawa Bwebwenimaeu Mature
230174Z Bwebwenteata Ioteba Mature
230175A Caroline Mwaang Mature
230176B Christie Biita.Kararaua Mature
230177C Christopher Willie Mature
230178D Clara  Taratai Mature
230179E Dorothy Raabi Mature
230180F Dorothy Peter Palmer Mature
230181G Emwa Kiritimati Mature
230182H Ereata Itimaroroa Mature
230183I Erena Robwata Mature
230184J Eresene  Eene Mature
230185K Eretia Bakitua Mature
230186L Etera Bateran Mature
230187M Fianali Roota Mature
230188N Helen Johnson Mature
230189O Helen Michael Mature
230190P Iantin Ianikarawa  Mature
230191Q Ieenia Tekaei Mature
230192R Ietaake  Fuitango Mature
230193S Ioane Kaeka Mature
230194T Itabera Betero Mature
230195U Itinnaba Moanimata Mature
230196V Jane Misren Araniko Erekana Mature
230197W Joan Solo Mature
230198X JOE TIIRA Mature
230199Y Jorina Ueaieta Mature
230200Z JR.Barai Tibwerate Mature
230201A Kaata Momoe Mature
230202B Kaatee Totene Mature
230203C Kabokia Bakeua Mature
230204D Kabwaki Tongoun Mature
230205E Kaetaeta Bombe Mature
230206F Kaetieti Lawrence Mature
230207G Kaetieti Beretiata Mature
230208H Kaetieti Teraraua Mature
230209I Kaiema Bwebwenratu Mature
230210J Kaietina Bwenataake Mature
230211K Kairaku Kaioro Mature
230212L Kakoroata  Manoku Mature
230213M Kamoia Tiare Mature
230214N Kamokamo  Ruutia  Mature
230215O Kaneia Tebaa Mature
230216P Kanikua Bateriki Mature
230217Q Kantaake Nansu Mature
230218R Kantaake Teraoi Mature
230219S Kaokateata Tuataake Mature
230220T Karaea Kantoa Mature
230221U Karekenna Tioera Mature
230222V Kaririki Tabakitoa Mature
230223W Karoro Banro Mature
230224X Kateia  Iaram Mature
230225Y Katekeniiti Moreti Mature
230226Z Kauaua Bakanebo Mature
230227A Kauaua Bakanebo Mature
230228B Kenneth Malcolm Mature
230229C Khadijih Tebatibunga Mature
230230D Kian Tiroko Mature
230231E Kiantetaake  Enree Mature
230232F Kiariari Beteroo Mature
230233G Kikiteia Tetebano Mature
230234H Kinaua  Aiako Mature
230235I Kirabuke Kaumai Mature
230236J Kiramatang  Akiriti  Mature
230237K Kirara Rineieta Mature
230238L Kiratamang Akiniti Mature
230239M Koin Kiaben Mature
230240N Kookia Atatite  Mature
230241O Koru Timuna Mature
230242P Kouraiti Tentoa Mature
230243Q Kureta  Ioane Mature
230244R Lina Itinnang  Mature
230245S Lotiarita Boitu Mature
230246T M’aame Rutia Namau Mature
230247U Maatan Reo Mature
230248V MAEKE MARUIA Mature
230249W Maeuekenteata Bateriki Mature
230250X Maio Tutamoa Mature
230251Y Makoua Kiaitonga Mature
230252Z Makua Ioane Mature
230253A Mangila  Kilifi  Mature
230254B Mannaba Taau Mature
230255C Marae Tabiria Mature
230256D Mareta Boore Mature
230257E Mareta Tatoa Mature
230258F Maria Taumoa Mature
230259G Maria Tiito Mature
230260H Maria Toaraoi Mature
230261I Maria Biita Mature
230262J Maria Iangaibo Mature
230263K Marian Ianikarawa Mature
230264L Mariana Iaokiri Mature
230265M Mariita Taburimai Mature
230266N Marinoa Kiribwata Mature
230267O Marinte Boreere Mature
230268P Maritina Terimita Mature
230269Q Mark Andrew Mature
230270R Martin Raabi Mature
230271S Mary Neneia Mature
230272T Mary  Teangina Mature
230273U Matang Temwaaka Mature
230274V MEERAA NATIBU Mature
230275W Meere Tirioro Mature
230276X Meeren Takanoi Mature
230277Y Meerita Tewei Taoaba Mature
230278Z Meteta  Katarake Mature
230279A Miikara Atabu Mature
230280B Miikara Roota Mature
230281C Miita Romeri  Mature
230282D Mikara Tokintekai Mature
230283E Millenium Taeuea Mature
230284F Miriam Baraniko Mature
230285G Moantaake  Ioteba  Mature
230286H Monika Karekenna Mature
230287I Monika Kakoroa Mature
230288J Motiman Timeon Mature
230289K Mwaio Tutamoa Mature
230290L Mwaotonikai Erene Mature
230291M Mwaria  Tieromwa Mature
230292N Mwariia Tekareke Mature
230293O Naaua Teoti Mature
230294P Nabaua Ioane Mature
230295Q Naiti Teutu Mature
230296R Nakibae Toromon Mature
230297S Namina Kumkei Mature
230298T Nanimwakin Bureieta Mature
230299U Naroroa Tataua Teburera Mature
230300V Nei Bwaara Uorota Mature
230301W Nei Kan Tito Mature
230302X Nei Runga  Rooba Mature
230303Y Nera Teorea Mature
230304Z Ngaouea Atamira Mature
230305A Ngarente Boroaki Tetoaiti Mature
230306B Ngaun  Ribua Mature
230307C Nicholas Rabwaere Mature
230308D Nikaua Tabuki Mature
230309E Nikawewe  Takaio  Mature
230310F Nnang Toaniuea Mature
230311G Ntonga Toaiauea Mature
230312H Orantaua Tebaobao Mature
230313I Oteti Kabeia Mature
230314J Otiria  Berenato  Mature
230315K Raario Abera Awerika Mature
230316L Raateiti  Tokina  Mature
230317M Raoi Teakoi Mature
230318N Rario Tonaeka Mature
230319O Ratene Kiritimati Mature
230320P Rautan Betero Mature
230321Q Raute Natannara Mature
230322R Rebwa Ebwarata Mature
230323S Riite Iaonibwa Mature
230324T Ririi Eriera Mature
230325U Ritia Turekau Mature
230326V Ritie Tirintetaake Mature
230327W Roing Tongangein Mature
230328X Rosary Angimarau Mature
230329Y Rotana Mwamwaua Nil Mature
230330Z Routi Tewaibakarere Mature
230331A Rube Moaniba Mature
230332B Rube  Teibwa Mature
230333C Rube  Moaniba Mature
230334D Ruita Ereman Mature
230336F Rutian Tekaiwa Mature
230337G Rutii Namatang Mature
230338H Ruuria  Matang Mature
230339I Ruuta Warantino  Mature
230340J Ruuti Ititaake Mature
230341K Sandy Teata Mature
230342L Semwaua Itaia Mature
230343M Sosea Bwebwetaake Mature
230344N Sunema Fakaofo Mature
230345O Suppell Gerard Mature
230346P Taai Teekoa Mature
230347Q Taai Tabakitoa Mature
230348R Taake Aata Mature
230349S Taakentererei Naate Mature
230350T Taarai Enoka Mature
230351U Taareti  Takarawa Mature
230352V Taarube  Botibara Mature
230353W Taata Kiritaake Mature
230354X TAAUEA MARITINO Mature
230355Y Taberiki Iokaara Mature
230356Z Tabeta Tatake Mature
230357A Tabiria Marae Mature
230358B Tabokeang Bakaoti Mature
230359C Taboneao Nabwari Mature
230360D Tabwea Teitiniman Mature
230361E Taea Baurerei Mature
230362F Taetoka Tabokai Mature
230363G Tairoro  Teiwaki Mature
230364H Takentererei Naate Mature
230365I Takentererei  Kamatie Mature
230366J Takianna Bitanteiti Mature
230367K Takinateiti Mikaere Mature
230368L Tamaroa Takaria Mature
230369M Tamoa Namai Mature
230370N TAMWARITI KAMWAERE Mature
230371O Tamwariti Kamwaere Mature
230372P Tamwaua Bwaitongo Mature
230373Q Tanana Baitere Mature
230374R Taneau Rabaere Mature
230375S Taniera Maravu Hesaia Mature
230376T Taonuea Toaki Mature
230377U Taraeke Iemoa Mature
230378V Taraetoa Nakaai Mature
230379W Tarai Tekee Mature
230380X TARAMITA TIOTA Mature
230381Y Taramita Tiota Mature
230382Z Taraniti  Uakirita Mature
230383A Taremwa Tiim Mature
230384B Tatoa Tamton Tokam Mature
230385C Tauanibure Ioane Mature
230386D Tauno Bwateriki Mature
230387E Tautau Iita Korieta  Mature
230388F Tauteawa Bakanebo Mature
230389G Teabo Mauri Mature
230390H TEAKONGA KATARINA IOANE Mature
230391I Teaoti Willie Mature
230392J Tearinimatang Teimarawa Mature
230393K Tearoua Ebanrerei Mature
230394L Teatite Benetito Mature
230395M Teatu Mweretaka Mature
230396N Tebau Ueaua Mature
230397O Tebenea Mwaata Mature
230398P Tebora Tararerei Mature
230399Q Tebuangui  Temataake  Mature
230400R Tebwebwe Taake Mature
230401S Tebwebwenikai Atabu Mature
230402T Teeba Kariawa Mature
230403U Teeiti Tabwaa Mature
230404V Teeiti Teakai Tabwa Mature
230405W Teem Bakoa  Mature
230406X Teenaba Tabureka Merari Mature
230407Y Teera Ruka Mature
230408Z Teera Naruai Mature
230409A Teera Ruka Mature
230410B Teera Tebano Mature
230411C Teereti Tautika Mature
230412D Teerita  Kaweru Mature
230413E Teetang Tebwearake Mature
230414F Teevi Kabiriera Mature
230415G Teewa Mwea Nauan Mature
230416H Teiaaro Tereinako Mature
230417I Teiaia Kabeinging Mature
230418J Teiaroo Tereinako Mature
230419K Teikabwe Tiotaake Mature
230420L Teirate Tamite Mature
230421M Tekanawa  Baraniko Mature
230422N Tekenna Abera Mature
230423O Tekoua  Ienraoi  Mature
230424P Temabine Neebe Mature
230425Q Temakoiti Tatoa Mature
230426R TEMANGO IUTE Mature
230427S Temarewe  Rakunene Mature
230428T Temoti Kaeka Mature
230429U Temoti Timwaieta Mature
230430V Temoua Temakau Mature
230431W TENENEARI BAREKIAU.NABETARI Mature
230432X Teneti Kaeka Mature
230433Y Tenikouea Ienteuea Mature
230434Z Teraanga Kauriri Mature
230435A Terabwata Uorotaa Teiea Mature
230436B Teraoi Teroutaki Mature
230437C Teraubwebwe Tata Maere Mature
230438D Tereeta Toani Mature
230439E Teremina Ioteba Mature
230440F Teremwa Buotaake Mature
230441G Terenga Teaeki Mature
230442H Terenga Matia Mature
230443I Teretia Buotaake Mature
230444J Teretianga Teannaki Mature
230445K Teribauea  Mwerenga  Mature
230446L Teroote Karianako Mature
230447M Terubea Mwakaa Mature
230448N Terutake Takam Mature
230449O Tetaake Kimaere Mature
230450P Tetaake Teikake Mature
230451Q Tetaake Kopou Mature
230452R Tetaake Teikake Mature
230453S Tetabo Teiwaki Mature
230454T Tetiiria Tiam Mature
230455U Tetiria Beiataake Mature
230456V Tetiria  Teikauea Mature
230457W Teueanaine Tebitauea Mature
230458X Teuetaake  Aata  Mature
230459Y Teuneke Tekinene Mature
230460Z Teurintaa Ngareimoa Mature
230461A Teweri Koraua Mature
230462B Tewia  Kimaere Mature
230463C Tiaara Ekeata Mature
230464D Tiaon Tion Ioteba Mature
230465E Tiaon Hudson Mature
230466F Tibeta Tokou Mature
230467G Tiebane Teabi Mature
230468H Tiera Erioti Tiaon Mature
230469I Tiio Karekenna Mature
230470J TIIREBU MICHAEL  TAAKAE Mature
230471K Tika Ruaia Mature
230472L TiKa Teaaiti Kantabu Mature
230473M Tikarokoateata Teiwaki Mature
230474N Tina Joan Solo Mature
230475O Tinamwe Kaobunang Mature
230476P Tioon Teekoa Mature
230477Q Tirawa Tauro Mature
230478R Tiringatea  Iataake  Mature
230479S Tiubereei Iaokiri Mature
230480T Toanibau Unare Mature
230481U Tokaimoa Tamton Mature
230482V Tokaman Teuea Mature
230483W Tokia Bakateetee Mature
230484X Tokintekai Angiraoi Mature
230485Y Tokoua Ienraoi Mature
230486Z Tomitiana Buren Mature
230487A Tonagaiauea Burabeti Mature
230488B Toota Kamoki Mature
230489C Totea Teburoro Mature
230490D Toteri Benetito Mature
230491E Touataai  Angiraoi Mature
230492F Touateraoi Ioane Mature
230493G Touatereke Baitongo Mature
230494H Tracy Aiaimoa Mature
230495I Tuota Taobure Mature
230496J Turia Kamariera Mature
230497K Uakite Kaburara Mature
230498L Uamori Bentuti  Mature
230499M Uateiti Takinoa.Toatu Mature
230500N Uritanna Rauteru Mature
230501O Veronica  Bwerentetaake  Mature
230502P Veronica  Tiiai Mature
230503Q Waioko Mikaere Mature
230504R Wana Ashley Toreree Mature
230505S Eria Tewita Mature
230506T Ariera Taebouea Mature
230507U Atenata Bweitu Mature
230528N Neintaake Nimnang Mature
Mature Outer Island

ID Number First Name Last Name Category Island
230001A Teiaa Rirate Mature Tabuaeran
230002B Eriteta Baneti Mature Tabuaeran
230003C Neta Teangabo Mature Tabuaeran
230004D Erine Ikaarau Mature Tabuaeran
230005E Kawaki Kaitie Mature Tabuaeran
230006F Mauta Teorea Mature Tabuaeran
230007G Nei Bua Rikate Mature Tamana
230008H Avi Ooka Mature Tamana
230009I Terutake Takam Mature Tabiteuea South
230010J Kabwaia Tetinaniku Mature Tabiteuea South
230011K Temootu Nakaeweka Mature Tabiteuea South
230012L Taangotu Kabiriera Mature Tabiteuea South
230013M Taakeiti Kakoroa Mature Tabiteuea South
230014N Taurei Nairo Mature Tabiteuea South
230015O Ieru Nairo Mature Tabiteuea South
230016P Teekea Toatarawa Mature Tabiteuea South
230017Q Toaraa Kourabi Mature Tabiteuea North
230018R Bwara Tekaurawa Mature Tabiteuea North
230019S Michelle Buratio Mature Tabiteuea North
230020T Tereaua Tetabea Mature Tabiteuea North
230021U Boutabu Kourabi Mature Tabiteuea North
230022V Kiarere Teiaia Mature Tabiteuea North
230023W Merea Tebuanna Mature Tabiteuea North
230024X Tabwee Tebukoko Mature Tabiteuea North
230025Y Teannako Mwaatin Mature Tabiteuea North
230026Z Tekoba Betero Mature Tabiteuea North
230027A Taarai Terooa Mature Tabiteuea North
230028B Sulaang Kautunamwakin Mature Tabiteuea North
230029C Maa Tebatao Mature Onotoa
230030D Boitu Mereki Mature Onotoa
230031E Tietaakennata Bouanteraoi Mature North Tarawa
230032F Mathew Buraing Mature North Tarawa
230033G TIRINGATEA IATAAKE Mature North Tarawa
230034H Frank Rooti Mature North Tarawa
230035I Ietera Timeon.Ioane Mature North Tarawa
230036J Mareta Nomira Mature North Tarawa
230037K Lucy Baati Mature North Tarawa
230038L Riiti Tearoba Mature North Tarawa
230039M Maria Karawa Mature North Tarawa
230040N Rere Taberauea Mature North Tarawa
230041O Lisa Sauofo Mature North Tarawa
230042P Kalou Asuelu Mature North Tarawa
230043Q Teraka Tiaoti Mature North Tarawa
230044R Tatereka Enari Awiata Mature North Tarawa
230045S Aukitina Tebano Mature North Tarawa
230046T Teang Teauoki Mature North Tarawa
230047U Tarimeata Biita Mature North Tarawa
230048V Matati Tiaon Mature North Tarawa
230049W Teeneti Aitiaki Mature North Tarawa
230050X Mwa Koneteti Beniera Mature North Tarawa
230051Y Namouta Angiteiti Mature North Tarawa
230052Z Takabea Buentoun Mature North Tarawa
230053A Tanana Rereintang Mature North Tarawa
230054B Tautongo Iaokiri Mature North Tarawa
230055C Aikineti Tiotaake Mature North Tarawa
230056D Maan Ngengeia Mature North Tarawa
230057E Tererei Bauro Mature North Tarawa
230058F Anna Holomoana Kokoria Mature North Tarawa
230059G Tebuketau Miaere Mature North Tarawa
230060H Tiantaake Temwea Mature North Tarawa
230061I Pauline Tenea Mature Nonouti
230062J Tebeia Kaabeia Mature Nonouti
230063K Kaimemeri Ioera Mature Nonouti
230064L Moliva Tekoa Toonika Mature Marakei
230066N Tinamwe Maari Mature Maiana
230067O MATANGARE RINEIETA Mature Kiritimati
230068P Tebatunga Ioane Mature Kiritimati
230069Q Meere Sam Tekiree Mature Kiritimati
230070R Bibiana Betero Mature Butaritari
230071S Tawaiki Bwebwe Mature Beru
230072T Tareau Tenoaa Mature Beru
230073U Bereti Mitana Mature Arorae
230074V Baurim Tionee Mature Arorae
230075W Ereniti Taioti Mature Arorae
230076X Taarome Raam Mature Arorae
230077Y Tearawaia Toniki Mature Arorae
230078Z Teinateuea Bukaiti Mature Arorae
230079A Batemari Taratiera Mature Arorae
230080B Batemari Taratiera Mature Arorae
230081C Kiariari Raweaitina Mature Aranuka
230082D Riina Tekeraoi Mature Aranuka
230083E Bantakea Teiwaki Mature Abemama
230084F Terikano Ituatao Mature Abemama
230085G Bwebwere Teenari Bauriri Mature Abemama
230086H Sam Kimaere Mature Abemama
230087I Marinta Aviata Mature Abemama
230088J Karaea Kantoa Mature Abaiang
230089K Jessie Boutu Mature Abaiang
230090L Tarawa Borauea Mature Abaiang
230091M Kaitia Tekabwara Mature Abaiang
230092N Tebaibure Takaria Mature Abaiang

Mature List for Kiritimati and Abaiang
ID Number First Name Last Name Category Island
230512X Arinteiti Tabunga Mature Kiritimati 
230513Y Atieri Tiaeki Mature Kiritimati 
230514Z Birauea Tebatibunga Mature Kiritimati 
230515A Bwatitebwa Moote Graduate Kiritimati 
230516B Dorothy Tebuke Mature Kiritimati 
230517C Kaarou Tibuke Mature Kiritimati 
230518D Kabuterenga Katebeta Mature Kiritimati 
230519E Katiria Tetara Mature Kiritimati 
230508T Kauanano Beniamina Mature Kiritimati 
230509U Kaunako Mareke Mature Kiritimati 
230510V Marere Teauoki Graduate Kiritimati 
230511W Mareta Itaia Mature Kiritimati 
230527M Rakoroa Etu Mature Kiritimati 
230520F Taoing Aritaake Graduate Kiritimati 
230521G Tebaibure Uriam Mature Kiritimati 
230522H Teringa  Tannang Mature Kiritimati 
230523I Terry Tebano Mature Kiritimati 
230524J Terutu Tiote Terukaio Mature Kiritimati 
230525K Tetaake Tumera Mature Kiritimati 
230526L Toreta Beeto Mature Kiritimati 
230527M Teretia Koria Mature Abaiang