Graduate and Eligible Mature Candidates English Entrace Test

Test Info

Date: 26th November 2022
Time: 10am- 13pm
Venue: KTC

For those who have recieved confirmation via email and your name is not included in one of the lists below, we urge you to contact this email address :- apply@ktc.edu.ki.

 

South Tarawa Graduate Candidates List
ID  First Name Last Name Island
238000A Aaram Waibenua South Tarawa
238001B Abwerumwate Ienraoi Nonouri South Tarawa
238146Q Airam Tetiria South Tarawa
238133D Alice Kautu Ienraoi South Tarawa
238106C Anatitatia Roboam South Tarawa
238103Z Aritetaake Kamwatie South Tarawa
238002C Aroita Nakibwebwe South Tarawa
238003D Atariti Keebwa South Tarawa
238004E Atinete Tebenebene South Tarawa
238100W Atiri Koura South Tarawa
238005F Awake Toakai South Tarawa
238102Y Baaiti Tokabwebwere South Tarawa
238006G Bairenga Narereba South Tarawa
238156A Baitongo Tekinene South Tarawa
238007H Beiatarawa Tominiko South Tarawa
238105B Beiatarawa Tominiko South Tarawa
238008I Benateta Maerere South Tarawa
238009J Bereria Auriatau South Tarawa
238010K Betaia Nakekea South Tarawa
238011L Betty Mikaere South Tarawa
238012M Biite Takam South Tarawa
238013N Bineta Riin South Tarawa
238014O Bruce Nawaia South Tarawa
238114K Bwakea  Tekiari South Tarawa
238015P Bwebwenteuea Kamwenteata South Tarawa
238016Q Ema Uata South Tarawa
238149T Eremoo Kaake South Tarawa
238126W Eretaake Inatio South Tarawa
238017R Ereteiti Mataio South Tarawa
238018S Ereten Iroka Taura South Tarawa
238142M Eritabeta Burenteatu South Tarawa
238109F Etitera Batiku South Tarawa
238019T Fredrich Tokauea South Tarawa
238020U Iine Neutitan South Tarawa
238021V Ioane Iobwa South Tarawa
238128Y Iotua Bwaueri Bwarate South Tarawa
238119P Joe Tiira South Tarawa
238022W Jorina Ueaieta South Tarawa
238152W Joyce  Katutu South Tarawa
238023X Kabuati Beano South Tarawa
238024Y Kaetieti Teraraua South Tarawa
238025Z Kairo Araki South Tarawa
238026A Kakiataake Kokoria South Tarawa
238027B Kamarere Tuutake South Tarawa
238123T Kaobunang Noere South Tarawa
238028C Kaota Ribabaiti South Tarawa
238139J Karebo Burenneita South Tarawa
238029D Kateara Batirete South Tarawa
238030E Katikora Henry South Tarawa
238031F Kautu Marioko South Tarawa
238032G Kavesanga Takinoa Toatu South Tarawa
238118O Kiaong Teriba South Tarawa
238033H Korokotoka Ienraoi South Tarawa
238107D Lisa Roboam South Tarawa
238034I Louisa Metikarai South Tarawa
238035J Maangare Tewanimoone South Tarawa
238122S Maraea Ngangati South Tarawa
238159D Margret Taarau South Tarawa
238036K Maria  Booni South Tarawa
238150U Maria  Manuera South Tarawa
238037L Mariteiti Taatin South Tarawa
238145P Mathew Buraing South Tarawa
238038M Meaua Iotam South Tarawa
238039N Meaua Iotam South Tarawa
238040O Meere Kiritimati South Tarawa
238041P Meere Kiritimati South Tarawa
238042Q Mere Kamatu South Tarawa
238043R Merineiti Atanati South Tarawa
238044S Miireta Kuarawete South Tarawa
238045T Mikara Tokintekai South Tarawa
238046U Misty Temou South Tarawa
238047V Mitema Natau South Tarawa
238110G Moamauri Inatio South Tarawa
238101X Mwaria Monete South Tarawa
238131B Mwaria Tieromwa South Tarawa
238148S Mwaria Tieromwa South Tarawa
238048W Naaua Toani South Tarawa
238049X Namina Kumkei South Tarawa
238050Y Namonateuea Tokabeti Kaoti South Tarawa
238051Z Nautuao Raobeia South Tarawa
238052A Neeraa Natibu South Tarawa
238053B Neerita Meeteka South Tarawa
238157B Netty Kiatana South Tarawa
238054C Nikaua Taite South Tarawa
238055D Ntarai Mikaere  South Tarawa
238056E Nuea Philomena James South Tarawa
238057F Otouna Ubanaba South Tarawa
238135F Otouna Ubanaba South Tarawa
238058G Raario Abera South Tarawa
238059H Raeterenga Kakiabo South Tarawa
238060I Rebeka Tito South Tarawa
238061J Reetira Aratema South Tarawa
238062K Reona Bubutei South Tarawa
238143N Riina Taumarea South Tarawa
238116M Riita Kaiboia South Tarawa
238063L Riite Teunaia South Tarawa
238064M Ritii Rakunoua South Tarawa
238065N Ruataa Bureiman South Tarawa
238138I Ruita Ereman South Tarawa
238124U Rukineti Bataia South Tarawa
238066O Ruriti Ketari South Tarawa
238154Y Rutinta Iotebwa South Tarawa
238153X Sarah Ioakim South Tarawa
238137H Sikeebwa Riiti South Tarawa
238120Q Taakiki Tierata South Tarawa
238134E Taatu Tauantang South Tarawa
238067P Tabwa Kiarite South Tarawa
238068Q Takianna Bitanteiti South Tarawa
238125V Takiro Koriri South Tarawa
238069R Tamoa Namai South Tarawa
238147R Taouea Tekiari South Tarawa
238070S Tarome Baratu South Tarawa
238071T Tarome Baratu South Tarawa
238159E Tatirenga Nawai South Tarawa
238072U Tatoa Tamton Tokam South Tarawa
238073V Tauai Komeri South Tarawa
238074W Tauai Boobai South Tarawa
238075X Taubukintebwa Ienimoa Kiatoa South Tarawa
238076Y Tautongo Bureiman South Tarawa
238077Z Teabike Manuera South Tarawa
238078A Teawatei Been South Tarawa
238127X Tebwaruaki Bwaueri South Tarawa
238117N Tebwebwenikai Beia South Tarawa
238151V Teeta  Taomati South Tarawa
238136G Teiaroo Tereinako South Tarawa
238079B Teimeata William South Tarawa
238080C Tekanikan Baratu South Tarawa
238130A Tekita Etitema South Tarawa
238155Z Tekurabo Karebou South Tarawa
238081D Tenanai Rangabua South Tarawa
238082E Teneara Tokitebwa South Tarawa
238104A Tenikoriri Kaitaake South Tarawa
238083F Tenukai Iotebwa South Tarawa
238115L Tenukai Iotebwa South Tarawa
238132C Teraiman Tooti Nariki South Tarawa
238084G Teraubwebwe Tataua South Tarawa
238129Z Terauea Taanga South Tarawa
238144O Terebo Tawaa South Tarawa
238085H Terengaua Tokiara South Tarawa
238086I Teriita Aoti South Tarawa
238087J Terubea Manan South Tarawa
238088K Terubea Manan South Tarawa
238089L Tetiria Teraoi Kamaoto South Tarawa
238090M Tevaimanino Ielu South Tarawa
238091N Tewiiti Kabwabwara South Tarawa
238092O Tiake Mannaba South Tarawa
238108E Tiantaake Teiwaki South Tarawa
238158C Tiareti Iateru South Tarawa
238093P Tiimee Tekonnang South Tarawa
238140K Tika Itatite South Tarawa
238094Q Tinakai Tataua South Tarawa
238113J Tioman Iotua South Tarawa
238095R Tionee Takaio South Tarawa
238121R Tireta Erioti South Tarawa
238096S Titeta Itirerei Katokita South Tarawa
238111H Tokanimango Arieta Atarake South Tarawa
238141L Tokaua Andrew South Tarawa
238097T Torobwabera Tawau South Tarawa
238112I Torobwabera Tawau South Tarawa
238098U Tuata Roteti South Tarawa
238099V Winoota Taakenimarawa South Tarawa
Outer Island Graduate List

ID/Code  First Name Last Name
230093A Tebaraoi Karotu
230094B Etei Teubaitoi Tuanako
230095C Okoro Karotu
230096D Teunnang Tangimate
230097E Tematang Mwaatin
230098F Kabwaki Rimon
230099G Irano Tetoa
230100H Teoti Taata
230101I Amiina Tabiang Tokia
230102J Merenite Tanako
230103K Joyce Katutu
230104L Arina Tewaiki
230105M Pollycop Baraniko
230106N Moaua Bakaa
230107O Angitaake Tiribo
230108P Teretia Karetitia
230109Q Beiauea Nabibi
230110R Kaibeia Tamwaiti
230111S Uritana Rauteru
230112T Nauriam Tikataake
230113U Taouea Tekiari
230114V Sue Uriam
230115W Emire Iaboo
230116X Arintetaake Kamwatie
230117Y Etita Toakai
230118Z Tararikibwebwe Aritaake
230119A Ueantabo Iakobo
230120B Timwamwa Taoraora
230121C Mikara Reona
230122D BAAITI TOKABWEBWERE

230515A Bwatetebwa Moote
230510V Marere Teauoki
230520F Taoing Aritaake
Kawiina Tirinikaie G 230753D
Teetu Bonrawa G 230754E
Bridging Class List
Bridging List 2022
Name Surname Gender
Anee Marewenteatu F
Beiatarawa Tominiko F
Biineta Riin F
Bwebwenteuea Kamwemwenteatu M
Hiloko Teborau F
Ieenia Tekaei M
Kanikua Bateriki F
Kaneia Teeba F
Karebo Burenneita F
Naaua Teaoti F
Naroroa Tataua M
Raubaneki Temwamwaka F
Teawatei Been M
Teimeata William M
Temoti Kaeka F
Teraiman  Tooti Nariki F
Terubea Manan M
Tintabiri Naomoro F
Torobwabera Tawau M
Outer Island Eligible Mature Candidates

 

ID Number First Name Last Name Category Island
230004D Erine Ikaarau Mature Tabuaeran
230093O Enekara Bunua Mature TAbuaeran
230008H Avi Ooka Mature Tamana
230011K Temootu Nakaeweka Mature Tabiteuea South
230600A Boka Baraniko Mature Tabiteuea North
230529O Riina Toakai Mature Tabiteuea North
230043Q Teraka Tiaoti Mature North Tarawa
230049W Teeneti Aitiaki Mature North Tarawa
230050X Mwa Koneteti Beniera Mature North Tarawa
230058F Anna Holomoana Kokoria Mature North Tarawa
230061I Pauline Tenea Mature Nonouti
230063K Kaimemeri Ioera Mature Nonouti
230363G Tairoro Teiwaki Mature Marakei
230063K Moliva Tekoa Tonika Mature Marakei
230072T Tareau Tenoaa Mature Beru
230336F Rutian Tekaiwa Mature South Tarawa Beru
230081C Kiariari Raweaitina Mature Aranuka
230228B Kenneth Malcolm Mature South Tarawa Abaiang
MM03 Fualio Uatea Mature Makin
MM06 Kirara Kirawaia Mature Makin
MM16 Tare Maungatabu Mature Makin
M230751B Buriti Marconi Mature Maiana
230755D Tematang Kaibure Mature Maiana
230513Y Atieri Tiaeki Mature Kiritimati
230518D Kabuterenga Katebeta Mature Kiritimati
230509U Kaunako Mareke Mature Kiritimati
230521G Tebaibure Uriam Mature Kiritimati
230069Q Meere Sam Tekiree Mature Kiritimati
Eligible Mature Candidates South Tarawa
230125C Aari Aoti
230132J Akatita Ruataa
230137O Anita Kamaua
230140R Aoniba Katekeimoa
230145W Areti Taoaba
230149A Ariranibwai Takaria
230152D ATINETE TEBENEBENE
230162N Beta Raurenti
230168T Bwameri Tumera
230176B Christie Biita.Kararaua
230178D Clara Taratai
230183I Erena Robwata
230192R Ietaake Fuitango
230196V Jane Misren Araniko Erekana
230197W Joan Solo
230198X JOE TIIRA
230201A Kaata Momoe
230232F Kiariari Beteroo
230234H Kinaua Aiako
230244R Lina Itinnang
230245S Lotiarita Boitu
230247U Maatan Reo
230249W Maeuekenteata Bateriki
230265M Mariita Taburimai
230267O Marinte Boreere
230269Q Mark Andrew
230273U Matang Temwaaka
230274V MEERAA NATIBU
230278Z Meteta Katarake
230291M Mwaria Tieromwa
230292N Mwariia Tekareke
230297S Namina Kumkei
230299U Naroroa Tataua Teburera
230300V Nei Bwaara Uorota
230306B Ngaun Ribua
230309E Nikawewe Takaio
230312H Orantaua Tebaobao
230313I Oteti Kabeia
230314J Otiria Berenato
230315K Raario Abera Awerika
230316L Raateiti Tokina
230319O Ratene Kiritimati
230327W Roing Tongangein
230329Y Rotana Mwamwaua Nil
230334D Ruita Ereman
230338H Ruuria Matang
230340J Ruuti Ititaake
230375S Taniera Maravu Hesaia
230381Y Taramita Tiota
230385C Tauanibure Ioane
230388F Tauteawa Bakanebo
230392J Tearinimatang Teimarawa
230394L Teatite Benetito
230395M Teatu Mweretaka
230400R Tebwebwe Taake
230413E Teetang Tebwearake
230426R TEMANGO IUTE
230429U Temoti Timwaieta
230448N Terutake Takam
230451Q Tetaake Kopou
230460Z Teurintaa Ngareimoa
230461A Teweri Koraua
230464D Tiaon Tion Ioteba
230472L TiKa Teaaiti Kantabu
230482V Tokaman Teuea
230493G Touatereke Baitongo
230527M Teretia Koria
230750A Babai Kabuta
230016P Teekea Toatarawa
230040N Rere Taberauea
230700A Uamwakin Tevita
230125C Aari Aoti
230133K Akineti Tiotaake
230135M Amelia Taatu
230149A Ariranibwai Takaria
230159K BEIATARAWA TABUAE
230178D Clara Taratai
230199Y Jorina Ueaieta
230231E Kiantetaake Enree
230248V MAEKE MARUIA
230252Z Makua Ioane
230275W Meere Tirioro
230286H Monika Karekenna
230289K Mwaio Tutamoa
230335E Ruriti Metari
230351U Taareti Takarawa
230387E Tautau Iita Korieta
230397O Tebenea Mwaata
230410B Teera Tebano
230414F Teevi Kabiriera
230463C Tiaara Ekeata
230473M Tikarokoateata Teiwaki
230504R Wana Ashley Toreree
230750A Babai Kabuta